Instal·lació d'una rampa per a la sortida de fauna al dipòsit de Ca N'Armengol

El passat divendres 20 de gener es va instal·lar al dipòsit de la urbanització de Ca N'Armengol (C/ Federico Garcia Lorca) una rampa per la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció.

Es tracta d'una actuació programada dins del PPI (pla municipal de prevenció d'incendis) de la Diputació de Barcelona.

La rampa, formada per una peça acoblada i ancorada a la vora superior del dipòsit, ha de permetre la possibilitat d'escapatòria de qualsevol animal o persona que entri al seu interior. 

La instal·lació té les característiques següents:

  • La plataforma estarà instal·lada a la vora del dipòsit, amb una forma que permeti acoblar-se directament tenint en compte el gruix i material.
  • La rampa pot ser simple o doble. En cas de tractar-se d'una rampa doble, s'instal·larà cadascuna de forma oposada a 180º.
  • La plataforma prèvia estarà instal·lada cap a l'interior del dipòsit de forma horitzontal. Es podrà desmuntar automàticament en cas de quedar-se enganxada amb alguns dels elements dels mitjans d'extinció d'incendis.
  • A la meitat del recorregut de la rampa descendent s'habilitarà un tirant mecànic  com a element de subjecció per evitar la separació i inclinació de la posició de la rampa cap a l'interior del dipòsit.
  • Tots els elements que formen el conjunt del dispositius estan fabricats per materials de llarga duració, resistents a l'acció de l'aigua i a les condicions ambientals. Aquests materials són reciclables i no seran agressius amb el medi ambient.
  • La densitat de la rampa serà la necessària per evitar que sigui aixecada del fons del dipòsit per les turbulències creades pels equips d'extinció d'incendis, impedint que s'enredin en les mànegues i helicòpters, evitant així possibles accidents.
  • Les rampes seran visibles des de l'aire pels pilots d'helicòpters abans de la realització de la maniobra d'extracció d'aigua.
  • En els dipòsits elevats, la rampa s'instal·larà paral·lela a la trajectòria d'entrada i sortida més probable dels helicòpters.
  • La rampa haurà d'estar validada prèviament pel Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament) i no ha de suposar cap risc en matèria de seguretat pels efectius terrestres i aeris encarregats d'extreure l'aigua.