Valoració de la silvopastura al bosc de Sant Martí i actes vandàlics

La regió mediterrània és una regió particularment vulnerable als impactes que comporta el canvi climàtic, sobretot com a conseqüència de les altes temperatures, els episodis de sequera i el règim de precipitacions irregulars.

És important promoure, estimular i potenciar les activitats agràries per tal de transformar de manera global el paisatge i prevenir els efectes de les pertorbacions naturals, millorar l'estat d'aquests boscos, la conservació de la biodiversitat i l'equilibri territorial.

El pasturatge extensiu és una pràctica de gestió de la coberta vegetal que esdevé clau per a la gestió de la biomassa vegetal combustible i la prevenció d'incendis forestals.

Des del mes d'agost fins a finals de gener, s'ha dut a terme una prova pilot de silvopastura a la finca pública del Bosc de Sant Martí i el Parany. Durant aquest temps un ramat de rucs han pasturat en aquest bosc públic amb la finalitat de prevenir incendis forestals.

En aquests 5 mesos que ha durat la prova pilot s'ha constatat una clara disminució de la biomassa vegetal present en aquesta zona. Així doncs, la silvopastura amb èquids s'ha demostrat com una eina eficaç en la prevenció dels incendis forestals.

El consistori vol denunciar el sabotatge efectuat tant al tancat de silvopastura com a les instal·lacions associades.

El passat dia 29 de gener es va tenir constància de que algú havia robat el pastor elèctric, la placa solar i la bateria que alimentaven el vailet.

Per altra banda, es va sabotejar l'abeurador del bestiar, que presentava nombrosos forats.

Aquests fets a més de suposar un risc de fugida del animals pot tenir repercussions greus en l'estat sanitari i el benestar dels animals. Per aquest motiu, l'Ajuntament va decidir retirar els animals i evitar que aquests patissin les conseqüències d'aquests actes vandàlics.

Esperem que actes com a aquest no es tornin a repetir -actes que són denunciables- i continuar amb projectes de silvopastura com una eina més per fer front al canvi climàtic i als efectes adversos que comporta.