Corbera de Llobregat: 1 any de recollida de residus porta a porta

Aquest passat dia 1 de febrer  ha fet un any que a Corbera de Llobregat es va implantar el sistema de recollida porta a porta. Durant aquest temps s'han anat resolent les petites incidències inicials, i la majoria de veïns i veïnes del municipi s'han adaptat perfectament a un sistema que ha aportat un enorme avenç en matèria ambiental. Aquest excel·lent resultat s'ha aconseguit gràcies a la voluntat i a la conscienciació de tots els corberencs i corberenques.

L'objectiu principal de la implantació del porta a porta ha estat la d'augmentar el % de la recollida selectiva i reduir els residus que van a abocador.

Així doncs, les dades apunten a una bona tendència en relació a la separació i reciclatge dels diferents residus, tant siguin aportats mitjançant el porta a porta  com a la deixalleria municipal fixa i/o mòbil.  Per tant, la implantació del sistema de recollida Porta a Porta està donant resultats molt positius, per tal de situar-nos dintre dels índexs establerts per la normativa europea i considerar-nos un municipi responsable amb el medi ambient i la seva preservació.

Si comparem les tn dels residus generats al nostre municipi entre els anys 2019 i 2022 veurem com gràcies a la implantació del porta a porta hem aconseguit els objectius que ens varem proposar.


 

S'ha millorat amb escreix la recollida selectiva, augmentant de forma exponencial el percentatge de recollida de la fracció orgànica (s'han augmentat els kg de recollida i se n'ha millorat la qualitat) i a la vegada s'ha disminuit en pes la fracció inorgànica (residus que fins ara es dipositaven a dins d'aquesta fracció de forma incorrecta ara es dipositen a la fracció que li pertoca).

Una vegada més des de l'Ajuntament volem agrair la col·laboració de tota la població i felicitar-vos per la bona feina realitzada en la selecció dels diferents residus durant aquest primer any.