L’espai de joc és l’activitat més usada del Casal Les Magnòlies

Això és el que es desprèn de l'informe de gestió 2022 del Casal, on també es valora i queden representades totes les activitats dutes a terme al Casal i la seva participació en nombre d'inscripcions o participants a cada activitat i així com en nombre d'usos reals (les vegades que ha assistit cada inscrit al taller o activitat en qüestió i, per tant, ha fet ús de l'equipament i les seves instal·lacions).

En relació al nombre d'activitats i la participació, podem destacar que els balls i festes tenen força bona acollida ja que, tot i representar un petit nombre del total d'activitats realitzades, tenen una alta participació. També es pot destacar l'alt nombre d'usos que acumula l'espai de joc, sent l'activitat que més n'acumula.

Tant els diversos tipus de tallers (professionals, voluntaris i de l'Associació GGM) com els espais de joc, al ser activitats que es realitzen de manera regular, acumulen un alt nombre d'usos, tots ells representant un 70% del total d'usos.

Cal destacar la important tasca de les voluntàries del casal així com de l'Associació GGM que suposen una gran contribució a l'activitat del casal i acumulen una alta participació.