Mesures extraordinàries per situació de sequera

Per Resolució ACC/7477/2023, de 6 de març, publicada al DOGC 8869 el 7 de març de 2023, l'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica, entre d'altres, a la unitat d'explotació corresponent a l'embassament del Ter-Llobregat, dins de la qual es troba Corbera de Llobregat.


Entren en vigor les següents restriccions:


Limitació del consum global d'aigua per a l'abastament de la població en alerta
- Els volums totals d'aigua que entrin al dipòsit municipal per a l'abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials). 


Limitacions particulars en l'ús de l'aigua en abastament de població en alerta

Piscines
- Prohibit l'ompliment de piscines excepte la reposició de les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtre en aquelles que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua. La quantitat d'aigua serà la indispensable per garantir la qualitat sanitària.


Reg
- Horari limitat per a reg de 20 h a 8 h.
- Ús de la quantitat mínima d'aigua per mantenir arbres i arbusts vius, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
- El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en activitats esportives federades.
- Es permeten els regs amb aigües de pluja recollides en teulades i regenerades de depuradora.


Neteja de vehicles
- Es prohibeix la neteja de vehicles fora dels establiments dedicats a aquesta activitat, exceptuant, per motius de seguretat, la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.


Neteja de carrers i mobiliari urbà
- Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquests casos s'haurà de realitzar amb galleda i esponja.


Eliminació de pols en l'aire
- Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire


Disminucions dels consums d'aigua en activitats
- 40% en el reg agrícola i horts urbans.
- 30% en usos de ramaderia.
- 15% en usos industrials.
- 50% en usos recreatius.
- 15% en altres usos.
 

Recursos relacionats