Generació de residus a Corbera de Llobregat

A Corbera l'any 2021 es van recollir un total de de 8.808,46 tones de residus. Amb la implantació del sistema de recollida porta a porta les tones recollides l'any 2022 han estat de 6.625,82. El que ha suposat recollir 2.182,64 tones menys (un 24,78%) respecte de l'any 2021.

Segons dades de l'AMB fins al 2021 cada habitant de Corbera generava de mitjana 1,61 kg de residus diaris, i el 2022 aquesta xifra ha disminuït fins als 1,19 Kg. Aquesta dada s'ajusta molt més a la generació diària de residus de la resta de municipis metropolitans que és de 1,17 kg/hab./dia (dades de l'any 2020). És a dir, fins al 2021 teníem una generació de residus molt superior a la resta de municipis veïns.

Una altra dada destacable de la implantació del nou sistema porta a porta, és el percentatge de recollida selectiva sobre el total de residus municipals que ha augmentat en un 21,25 % respecte de l'anterior sistema amb contenidors. El 2022 s'han recollit selectivament 4.378,59 tones de residus.

Des de l'ajuntament volem aclarir aquestes dades després de que el grup municipal Força Corbera fes públiques unes dades que considerem greument errònies, provocant la desinformació a la població. Aquest grup de l'oposició afirmava que la diferència en el pes de residus entre el 2021 i el 2022 es trobava al voltant de les 4.000 tones, quan en realitat han estat 2.182,64 tones.

Què volen dir tots aquests resultats?

Doncs que la recollida selectiva Porta a Porta ha donat el seu fruit pel que fa a la reducció dels residus generats a Corbera i que per tant gràcies a la implantació d'aquest sistema de recollida el nostre municipi ja té els deures fets i ja s'està aconseguint assolir l'objectiu marcat per la Unió Europea pel 2025 i fins i tot el del 2030.

I per què s'han deixat de generar 2.182,64 tones respecte l'any anterior?

Aquesta davallada en la generació de residus es deu per diferents causes, entre elles les més destacades són:

  • La desaparició dels residus no municipals (una de les causes més importants)

Es considera una de les raons més importants que expliquen la reducció de residus, ja que la implantació del model PaP ha suposat l'eliminació de gairebé tots els contenidors de carrer i els tancats de fusta, eliminant els abocaments irregulars de residus industrials, tallers, petites activitats, etc., que fins al moment es camuflaven en els contenidors de carrer i tancats de fusta (només cal fer memòria de com estaven moltes de les bases d'urbanitzacions i del nucli).

  • Turisme de residus

Sabem que un petit percentatge de la població està en desacord amb el sistema implantat al municipi, abocant de manera il·legal (afrontant-se a sancions) residus municipals en els contenidors de pobles veïns. Tot i això, són dades poc significatives en pes (dades que hem pogut comprovar amb els residus generats dels municipis de l'entorn de Corbera dels últims quatre anys).

  • Canvi d'hàbits en la població

El fet d'implantar aquest sistema de recollida fa que la població es faci més responsable de la correcta gestió dels seus residus i això dona lloc a canvis d'hàbits en les llars, optant per accions que donen una reducció en la generació de residus com poden ser la compra de productes a granel, anar a comprar amb cistell, amb carmanyola, amb bosses reutilitzables, etc.

Com a corberencs i corberenques, podem sentir-nos satisfetes pel salt que hem donat respecte el percentatge de la Recollida Selectiva. Unes dades realment espectaculars després d'anys amb uns resultats tan nefasts i preocupants. Aquest canvi ha estat possible gràcies al convenciment i a la perseverança de totes aquelles persones de Corbera que creuen i aposten per un medi ambient més net i més sostenible.

*Dades facilitades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona