Un tècnic de gestió de residus de Dakar visita Corbera

El 23 de març l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Corbera va rebre la visita del Sr. Bassirou, tècnic d'ecologia i gestió de residus del municipi de Rufisque Nord, de l'àrea metropolitana de Dakar i de dos representants de la Coordinadora d'Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC)

Aquesta visita estava coordinada per tècnics de cooperació i de medi ambient de l'Àrea metropolitana de Barcelona.

Des del servei de cooperació internacional, L'AMB participa en un projecte de gestió de residus en aquest municipi senegalès, que té aproximadament mig milió d'habitants. El projecte consta de diverses activitats, amb l'objectiu de realitzar una prova pilot de recollida selectiva porta a porta en diversos barris de Rufisque Nord.

En aquesta trobada a Corbera, es va fer un seguiment del servei, perquè poguessin veure la  recollida del porta a porta que es du a terme amb els diferents vehicles.

Durant la ruta es van mostrar les àrees tancades i mini àrees instal·lades en zones de difícil accés.

Al llarg del recorregut tant les tècniques, com la regidora de medi ambient, van exposar les solucions que s'han pres al nucli per donar servei a usuaris amb casuístiques especials, així com donar resposta als dubtes que durant la reunió van anar sorgint.

Les experiències compartides van resultar de gran valor per a totes les parts.