Estudi sobre l'estat de les fonts naturals

El passat mes de maig, des de l'Ajuntament es va encarregar l'anàlisi de l'aigua de 8 fonts públiques que es troben dins del medi natural. La voluntat era conèixer l'estat de l'aigua que raja d'aquestes fonts i posar-ho en coneixement de la població que en fa un ús esporàdic o habitual. A partir d'ara, aquests analisis s'aniran repetint cada 6 mesos per tenir-ne un control més exhaustiu. Els resultats els podeu trobar en aquesta pàgina de la Diputació de Barcelona estat de les fonts

Properament es col·locaran uns cartells permanents per informar de la qualitat de l'aigua de cada font analitzada.