Corbera ja disposa del seu registre retributiu

La Diputació de Barcelona ha lliurat els registres retributius dels ajuntaments de Granollers, Òdena, Santa Eulàlia de Riuprimer, Corbera de Llobregat i Santa Maria de Montbui. El registre retributiu és una oportunitat per impulsar un debat intern a les organitzacions sobre els factors causants de la bretxa salarial entre dones i homes. 

Els registres retributius formen part de les accions específiques incloses en l'elaboració dels Plans interns d'Igualtat de gènere, donant compliment al RD 902/2020, que garanteix la transparència en la configuració de les percepcions retributives, de manera fidel i actualitzada, per tal de disposar d'un accés adequat a la informació retributiva a través de la recollida sistemàtica i actualitzada de forma anual d'informació relativa a les retribucions de la plantilla (econòmiques i en espècie), incloent-hi personal directiu, alts càrrecs i càrrecs electes en nòmina. El registre retributiu és, doncs, una oportunitat per impulsar un debat intern a les organitzacions sobre els factors causants que originen les bretxes salarials entre dones i homes i promoure iniciatives per reduir-la.