Informació vot per correu

El 23 de juliol hi ha convocades les eleccions generals. Per a aquelles persones que no puguin exercir el dret a vot de manera presencial el mateix dia 23 de juliol, hi ha la possibilitat d'emetre el vot per correu.

Les persones interessades  tenen fins al 13 de juliol per sol·licitar-ho i es pot realitzar de dues maneres:

Presencialment, a qualsevol oficina de Correus.

  • Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut (DNIe, idCat, etc.) a través del web de Correus.

Cal tenir en compte que un cop queda registrada la petició i l'Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no es podrà votar de manera presencial a la mesa el 23 de juliol.