Pagament del tribut metropolità

Per decret de la Gerència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona d'1 de juny de 2023, s'ha aprovat el padró i el llistat cobratori del tribut metropolità, exercici 2023 i s'exposen al públic a les oficines de la planta 5a, despatx 502, de l'AMB, per un termini de vint dies.

La recaptació en període voluntari s'efectuarà entre el 6 de juny i el 7 d'agost.

Per a més informació cliqueu aquí