Millores a l'accés i la circulació als Gorgs de la Mola

Per tal de facilitar l'accés als vehicles d'emergències i no obstaculitzar el vial, s'ha procedit a pintar línies grogues a les dues bandes de la carretera que van als Gorgs de la Mola, quedant prohibit l'aparcament en aquella zona. 

D'aquesta manera, es millora la seguretat del lloc i la circulació dels vehicles.