Es prorroga 3 mesos la prohibició d'accés de patinets i altres vehicles elèctrics al transport públic

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va acordar la restricció temporal – a partir del passat 1 de febrer - durant un període de sis mesos, de l’accés als serveis metropolitans de transport públic col·lectiu, de patinets elèctrics i de la resta de VMP elèctrics, considerats potencialment perillosos. 

A l’espera que s’emetin els informes tècnics que permetin concloure si aquests elements de transport individual han de mantenir, o no, la consideració d’objectes potencialment perillosos, s’ha decidit instar a les administracions i als operadors de transport, a prorrogar durant tres mesos la prohibició d’accés dels patinets i VMP’s elèctrics al transport públic. 

D’aquesta manera, la restricció es mantindrà fins el dia 31 d’octubre de 2023 en les mateixes condicions i mesures aplicades des del passat 1 de febrer.