Adjudicació del contracte de concessió de serveis per a la gestió del servei públic de l'Escola Bressol Municipal

La Junta de Govern Local celebrada el dia 31 de juliol de 2023 ha aprovat adjudicar el contracte de concessió de serveis per a la gestió del servei públic d'Escola Bressol Municipal "El Petit Corb" a l'empresa SERVEIS PER A LA INFÀNCIA "CRÈIXER JUNTS", SL. 

El contracte té una durada de dos anys amb la possibilitat de prorrogar el servei dos anys més.

El present contracte està regularitzat per garantir el nivell salarial dels treballadors i les treballadores de l'empresa adjudicatària.