Pla ALFA: Corbera està en nivell 3

Corbera de Llobregat està en nivell 3 del Pla Alfa en tenir un risc alt/molt alt d'incendi. 

Per aquest motiu, s’han de suspendre totes les activitats de risc, amb algunes excepcions d'activitats essencials, com per exemple les agrícoles, que estan regulades. Algunes de les activitats prohibides són:

  • Qualsevol tipus de foc
  • Fumar en terreny forestal
  • L'acampada lliure
  • Falles o torxes
  • Bufadors
  • Radials
  • Globus Aerostàtics
  • Caçar

Durant el nivell 3, es poden restringir els accessos als espais naturals amb l'objectiu disminuir el risc que es produeixi un incendi i protegir les persones evitant que estiguin en un espai natural en cas de declarar-se un foc.

També es poden dictar mesures extraordinàries com ara la restricció d'activitats de lleure, la circulació motoritzada o l'obra pública, entre d'altres.

Recursos relacionats