A punt els projectes de millora de la xarxa d'aigua per a demanar la subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua

Aquest dilluns la Junta de Govern ha acordat sol·licitar la subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i prevista en 300.000 euros, aprovant els projectes següents:

- Renovació de la xarxa d'aigua als carrers Venus, Cactus i Llimona de Can Llopard per un import de 157.900 euros.

- Renovació de la xarxa d'aigua del carrer Avets de Can Canonge per un import de 32.494 euros.

- Automatització de la regulació de cabals per un import de 182.953 euros.

- Instal·lació de comptadors de sectorització: 77.037 euros

El total de les actuacions suposen una inversió total de 417.023 euros i tenen un termini d'execució de 8 setmanes.