Tribut metropolità

Des del passat mes de gener, els 36 municipis de l'AMB formen part d'una zona única, un procés llargament reivindicat per les poblacions que, com Corbera, pertanyien a la segona corona metropolitana. Aquest canvi ha suposat una equiparació dels serveis amb la resta de municipis, així com importants beneficis per als veïns i les veïnes del nostre poble.

Un dels àmbits més afectats per aquesta unificació ha estat el del transport públic, amb l'entrada en vigor de la tarifa metropolitana. Els corberencs i les corberenques s'han beneficiat d'un important estalvi en el cost dels bitllets, estalvi que en alguns casos ha estat de gairebé el 50 %, com en el cas de la T-10, que ha passat dels 20,10 € als 10,20 €. En el cas de la T-Dia l'estalvi és del 34 %, i d'un 29 % en els bitllets senzills. A més, existeix el compromís per part de l'AMB de desenvolupar millores al llarg dels propers tres anys, com augmentar la freqüència del transport, aplicar tarifacions socials i ambientals o implantar un transport especial per a persones amb mobilitat reduïda.

Tribut metropolità

Aquests avantatges comporten per als 18 municipis de la segona corona l'obligació d'abonar el tribut metropolità, del qual fins ara es trobaven exempts. Aquest impost ha de servir per a finançar les actuacions que des de l'AMB es duguin a terme al territori a nivell mediambiental i de mobilitat. Les xifres mostren, però, que tributar aquest impost no ha de suposar cap perjudici per als veïns i les veïnes del nostre municipi, atès que queda compensat amb l'important estalvi que s'obté en la compra dels títols de transport.

Recursos relacionats