Material sanitari de l'Ajuntament per a l'Institut Can Margarit i per a les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària

L'Ajuntament ha fet aportació de material sanitari: mascaretes, guants i bates, ulleres i equips de protecció individual i gels hidroalcohòlics entre altres per a l'Institut Can Margarit, que aquest any comença a impartir el Cicle Formatiu de Grau Mig de Cures Auxiliars d'Infermeria. Així mateix, s'han proporcionat guants a la desena de professionals que presten el Servei d'Atenció Domiciliària al nostre municipi.

Amb aquesta acció, i d'altres de futures, és vol donar ús a tot el material de prevenció del COVID-19 que resta emmagatzemat a les dependències municipals i que no va ser repartit al seu dia, evitant així la seva degradació i caducitat.