Corbera participa

D’una banda, l’Área de Polítiques d’Igualtat, adaptant-se a les noves necessitats de la societat, proposa canviar el nom de l’Àrea i obre un procés participatiu per tal que sigui la ciutadania qui decideixi.

D’altra banda, l’Àrea de Joventut proposa que sigui la ciutadania qui decideixi els usos que ha de tenir el futur espai jove.

Per conèixer les dues propostes i participar en els processos participatius cliqueu aquí