Es detecta un niu actiu de vespa asiàtica al Passeig dels Arbres

S’ha detectat un niu de vespa asiàtica en un plataner del Passeig dels Arbres, entre el carrer Poeta Maragall i el carrer Agricultura. 

L’Ajuntament està gestionant urgentment la seva retirada per part d’una empresa especialitzada, però és important mantenir una certa distància de seguretat i no molestar ni intentar capturar les vespes. 

La zona s’ha acordonat per part de la Policia Local.