Nou servei de descàrrega del volant d’empadronament online

L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania ha habilitat un nou servei de descàrrega online i immediata del volant d'empadronament. La obtenció d'aquest document és actualment el tràmit que te més demanda de catàleg. Fins avui, calia venir a recollir-lo presencialment a l'OAC o sol·licitar-lo mitjançant el tràmit corresponent de la seu electrònica, i restar a l'espera de rebre'l per notificació electrònica.

La posada en marxa d'aquest servei estalviarà a la ciutadania desplaçaments, tramitacions online i temps d'espera. De la mateixa manera que per la part de l'organització, automatitzarà un procés que, fins a dia d'avui, es feia de forma manual, optimitzat recursos i temps de tramitació.

Per obtenir el volant d'empadronament, només caldrà accedir a la carpeta ciutadana, dins de la seu electrònica municipal i identificar-se mitjançant certificat digital, DNIe o Cl@vePIN. En cas de no disposar-ne, el sistema ofereix la possibilitat de donar-se d'alta al mateix moment de idCAT Mòbil.