Renovació de les voreres a punts de Santa Maria de l'Avall

Degut a l'estat de degradació i deteriorament d'algunes voreres de la urbanització Santa Maria de l'Avall, l'Ajuntament ha decidit procedir a la seva renovació i/o substitució.

Així doncs, les actuacions estan previstes als següents carrers i en els trams indicats:
 

- Carrer 4, entre els núms 15 i 17 (65,1 m2)

- Carrer 4, entre els núms. 16 i 18 (49,6 m2)

- Carrer 7, entre els núms. 3 i 9 (100,75 m2)

- Carrer 10, davant el núm. 8 (15,5 m2)

- Carrer 19, davant núm. 14 (4,65 m2)

L’import d’aquestes feines és de 36.476,43 € (IVA inclòs)