Obres d'asfaltatge al carrer Ausias March

Dimarts 9 de gener de 2024 es realitzaran obres d’asfaltatge a l’últim tram del carrer Ausias March.

Els treballs duraran un dia en horari de 8 a 18.00 h.  Durant tot el dia el carrer estarà tallat a la circulació de vehicles.

L’empresa adjudicatària és Asfaltos ELSAN, SA i ‘obra té un pressupost de 18.636€.

Per a qualsevol dubte respecte a la circulació de vehicles i a l'accés a guals, podeu adreçar-vos a la Policia Local, al telèfon 93 688 16 00.

Recursos relacionats