Obres d'asfaltatge a Les Cases Pairals

Aquesta setmana s'iniciaran els treballs de reparació de l'asfaltatge.

S'actuarà en 14 trams de carrer i un total de 6.535 m2, suposant una inversió de 156.517€.  D'aquest import, 89.121€ provenen de la incautació dels avals de l'empresa anterior.

Les obres han estat adjudicades a l'empresa Asfalts ELSAN, SA.

La circulació vial i l'aparcament es veuran afectats durant la realització dels treballs. Preguem q es respecti la senyalització i se segueixin les indicacions de la policia local.

Per a qualsevol dubte respecte de la circulació de vehicles i l'accés a guals, podeu adreçar-vos a la policia local - telèfon: 688 16 00