Obres d'asfaltatge de la carretera del Bonrepòs i carrer de l'Illa