S'instal·len DEA's als equipaments municipals per fer front a possibles emergències

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat, ha instal·lat uns equips de DEA per diferents punts del municipi. Concretament s'ha dotat els equipaments públics més singulars així com a la Policia Local i als Agents Forestals per tal que puguin fer front a les possibles emergències.

D'aquesta manera es posa solució a la preocupació del consistori per poder abordar determinades situacions i per aconseguir una major protecció de les patologies cardíaques a l'espai públic i en equipaments esportius, educatius o socials.

Concretament, s'han col·locat dos DEA's a la Policia Local, un al Pavelló municipal d'esports, un a la piscina, un a l'escola Puig d'Agulles, un equip a l'ADF i un al Casal de Les Magnòlies.