En marxa la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua de La Creu de Sussalba

La xarxa d'abastament d'aigua de la urbanització La Creu de Sussalba està formada per canonades que actualment estan en un estat precari i molt envellides, les quals provoquen un seguit d'avaries, deficiències i molèsties al veïnat.

Per aquest motiu, l'Ajuntament ha proposat la renovació de les instal·lacions d'abastament d'aigua potable i la realització d'una sèrie de millores per tal de donar solució a aquesta problemàtica i optimitzar el funcionament de la xarxa, a la carretera de Corbera, entre l'Avinguda Can Negre i el carrer de la Creu de Sussalba, on s'instal·larà nova canonada de polietilè, per tal de revertir la situació actual.

Aquests treballs tenen un pressupost de 79.091,00 euros, que estan finançats amb els Fons Next Generation UE i l'encarregada de dur-los a terme serà la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U.

És important remarcar que, tot i que la línia L-2 de transport urbà realitza una part del seu recorregut per la Carretera de Corbera, en principi no es preveuen afectacions al servei.