S'aixeca la suspensió de llicències urbanístiques a Can Rigol

A Can Rigol s’ha aixecat la suspensió de llicències urbanístiques, que estava vigent des del mes d’abril de 2021, moment en què es va reprendre la tramitació de l’expedient de reparcel·lació d’aquesta unitat d’actuació. 

Com a part d’aquest procés, es va sol·licitar la Registre de la Propietat de Sant Vicenç dels Horts l'emissió de la nota marginal per iniciar l’expedient. Passats tres anys, els efectes d’aquesta nota marginal queden extingits per caducitat de les mateixes. A això, cal afegir que les obres d’urbanització ja estan executades i recepcionades.

D’aquesta manera – des del passat 10 d’abril de 2024 – queda sense efectes la resolució d'inici de l'expedient de reparcel·lació de la unitat d'actuació Can Rigol, i en conseqüència considerar decaiguda la suspensió de l'atorgament de llicències urbanístiques en aquest àmbit.