Consells de seguretat al domicili

Accessos

Una balda interior a les portes d'accés és molt útil.

Instal·leu persianes en totes les finestres i balcons.

Hi ha forrellats interiors autoblocants que permeten evitar l'obertura des de l'exterior.

Si fan obres a l'exterior del vostre edifici, assegureu-vos que no es pot entrar al vostre pis per les bastides o les escales. 

Alarma

S'ha d'instal·lar i utilitzar d'acord amb les instruccions de l'instal·lador i en un lloc de difícil accés.

Comproveu que l'empresa instal·ladora compleix tots els requisits legals.

Cal que estigui connectada a una central receptora d'alarmes.  Aquesta s'encarregarà de verificar els senyals rebuts i, si s'escau, avisarà la policia.

Recordeu que els sistemes d'alarma s'han de revisar de forma periòdica.

Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa: contribueix a incrementar la seguretat. 

Panys i portes

Protegiu-vos per mitjà de portes blindades i reixes a les finestres.

És recomanable instal·lar un pany que disposi almenys de tres punts d'ancoratge al bastiment de la porta (superior, inferior i lateral).

Procureu instal·lar panys d'alta seguretat. Al mercat hi trobareu diferents sistemes.

Seguiu les recomanacions de professionals amb establiments oberts al públic. 

Quan marxeu de vacances

Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.

Comproveu que portes i finestres quedin ben tancades i connecteu l'alarma.

Aviseu persones de confiança de la vostra absència. Demaneu a algú que us reculli la correspondència i faci un cop d'ull de tant en tant a l'habitatge.

Sigueu discrets a l'hora de comentar l'absència, eviteu donar detalls a les xarxes socials o comentar-ho amb gent desconeguda.

No tanqueu del tot les finestres i no deixeu senyals visibles que facin pensar que sou fora de casa. 

Recursos relacionats