BAN 04/2024: Tota precaució és poca davant el risc d'incendi