Alerta per sequera

En data d'avui, 28 de juny de 2024, s'ha publicat al DOGC la Resolució ACC/2311/2024, de 25 de juny, per la qual es declara la sortida de l'estat d'excepcionalitat i l'entrada en l'estat d'alerta per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat. S'adjunta aquesta publicació.

Tota l'AMB es troba inclosa en la Unitat d'explotació del Ter-Llobregat i, per tant, ara ens trobem en estat d'alerta per sequera hidrològica.

Atenent l'Acord de Gov/1/2020 de 8 de gener pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera i les disposicions posteriors, es descriuen a continuació aquelles mesures o informació rellevant pels ajuntaments metropolitans.

En alerta, el volum màxim lliurat per a l'abastament de cada municipi incloent els recursos propis municipals, no poden superar els 250 litres per habitant i dia.

Tanmateix, les limitacions particulars en l'ús de l'aigua en alerta són:

Ús d'aigua per a zones verdes, reg de jardins i horts urbans

 • Es pot utilitzar aigua de la xarxa de subministrament per a regar però caldrà fer-ho en hores de menor insolació (de 20h a 8h), amb la menor quantitat indispensable d'aigua i mai superar els 450 m3 per hectàrea i mes.
 • Els regs particulars podran utilitzar aigua de xarxa de subministrament però solament poden regar 2 dies a la setmana.

Piscines

 • No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l'aigua.
 • Es pot realitzar un primer ompliment d'una piscina que respongui a obres de rehabilitació o de modificació del vas, sempre i quan disposi d'un sistema de recirculació d'aigua.
 • El reompliment parcial de piscines està permès si tenen sistema de recirculació d'aigua i en les quantitats mínimes indispensables.
 • Les piscines de centres educatius han de ser desmuntables i amb capacitat inferior a 500 litres.
 • Les piscines de les instal·lacions inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut poden omplir-se i reomplir-se.
 • Les piscines per a ús terapèutic o per al bany de persones amb discapacitat, poden omplir-se i reomplir-se.
 • Les piscines d'aigua de mar es poden omplir sempre.

Neteja de vehicles

 • Sempre que sigui possible s'ha de realitzar en establiments dedicats a aquesta activitat.
 • Fora dels establiments comercials amb activitat de neteja de vehicles, solament es poden netejar vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Neteja de carrers, paviments, façanes i similars

 • Els serveis municipals hauran d'utilitzar la mínima quantitat possible d'aigua i prioritzar l'ús d'aigua no procedent de xarxa d'abastament d'aigua potable.
 • Els particulars solament poden fer aquest tipus de neteja amb aigua potable amb pal de fregar, galleda o esponja o sistemes de neteja a alta pressió.

Fonts ornamentals

 • Cal que segueixin tancades.

Llacs artificials

 • Han de romandre tancats a excepció dels que siguin suport vital a la vida aquàtica.

Recursos relacionats