BAN 05/2024 sobre mesures de seguretat per activitats pirotècniques