Adjudicat el manteniment de les franges de protecció d'incendis

A la Junta de Govern de dilluns passat 1 de juliol es van adjudicar les tasques de manteniment de les franges de protecció d'incendis. Els treballs tenen un pressupost de 72.589 euros i han estat adjudicats a l'empresa Treballs Forestals Presegué.

L'actuació de manteniment de les franges perimetrals es portarà a terme a la Soleia, Mas d'en Puig, Can Canonge, Can Llopard, Can Palet, la Creu de Sussalba, Can Moriscot, Socies, Can Montmany de Mas Passoles, Santa Maria de l'Avall, Can Margarit, el Mirador, els Carsos, el Puntarró, la Creu Nova i el nucli urbà.

També s'actuarà a les zones verdes i parcel·les públiques del Bonrepòs, la Creu de l'Aragall, la Creu de l'Aragall Júnior, Ca n'Armengol, Can Rigol i les Parretes.

Actualment s'està tramitant també la licitació de la reobertura de les franges perimetrals a Can Coll, les Cases Pairals i la Creu de l'Aragall, treballs que es preveu adjudicar el proper mes de setembre. Aquesta actuació de reobertura suposa un major aclariment de l'arbrat per tal d'adaptar aquestes franges als criteris de la normativa actual.