Reposició de contenidors

Durant els darrers dies s'ha iniciat la reposició de nous contenidors de fracció orgànica (marró) a les bases de les diferents urbanitzacions. La majoria d'aquests contenidors es trobaven en molt mal estat i sense unes mínimes condicions per poder prestar el servei de manera adecuada. Així l'Ajuntament ha fet la compra de 100 contenidors de brossa orgànica, 10 de rebuig i 40 contenidors petits per utilitzar en activitats diverses. La compra s'ha realitzat a l'empresa Urban Solution, per un valor de 9.014,50 euros