Solidança

El projecte té com a objectiu de fomentar l'apoderament de dones migrades víctimes de la violència de gènere o potencials víctimes amb prevenció i sensibilització respecte la violència de gènere a través de l'ACOMPANYAMENT I MILLORA FORMATIVA, incidint en la
competència lingüística de la llengua catalana, TIC i competències transversals.

El format del grup d'acompanyament serà un grup de 15 dones que es reuniran un cop per setmana, en horari de matí durant 3h. Les classes s'iniciaran el febrer de 2020 i durarà fins a setembre 2020, l'assistència és obligatòria.

Aquest projecte s'inclou en el programa de "Subvencions a entitats amb fons provinents del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere" del Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Actualment s'està conformant el grup amb dones ja ateses per l'entitat i d'altres derivades pels agents col·laboradors del territori.

Per més informació podeu trucar al 93.685.44.34 i preguntar per Francesc o Eva Martínez

Recursos relacionats