Recull d'incidències causades pel temporal de pluja i vent

El pas del GLÒRIA per Corbera ha causat unes 50 incidències, que han estat ateses des dels serveis de l'Ajuntament. La majoria han estat per arbres caiguts o amb perill imminent de caiguda. Alguns d'aquests arbres han malmès el cablejat elèctric i el cablejat de telefonia (cosa que ha deixat algunes cases sense aquests serveis durant unes hores) com ha estat a les urbanitzacions de Cases Pairals, el Solei dels Herbatges o el Bon Repòs. Aquestes caigudes també han afectat al mobiliari urbà, a propietats particulars i a dos cotxes.

La caiguda d'arbres també ha afectat a diferents vials i carrers del municipi. Els més destacats han estat a la BV-2422, la Carretera de Sant Andreu, Carretera del Bon Repòs o el Camí de Socies.

El fort vent també ha fet desperfectes en mobiliari urbà, especialment en senyals verticals de trànsit i fanals.

També hi ha hagut desprendiments de terra a diferents talusos del municipi i a la carretera d'entrada a la urbanització Mas de'n Puig s’ha produït una esllavissada. Finalment a la Plaça dels Països Catalans hi ha hagut un esvoranc al mig de la calçada provocat per l'entrada en càrrega de la canonada de clavegueram.

La majoria d'actuacions s'han resolt o estan en vies de resolució. La majoria d'aquestes han estat resoltes pels Bombers Voluntaris, la brigada forestal, la policia local o els Bombers de la Generalitat. Durant el temporal s'han anat retirant les canyes de les rieres per tal que no impedissin el pas de la crescuda de l'aigua i provoquessin desbordaments. En els propers dies es faran les actuacions necessàries de reposició de l'esllavissada, l'esvoranc, de neteja de carrers afectats i de la tala dels arbres que queden amb perill de caiguda.