S’incrementa la recollida de roba a Corbera de Llobregat

La recollida del 2019 supera en un 4% la de l'any anterior

La recollida de roba a Corbera, funciona. Durant l'any 2019 que tot just hem deixat enrera, la recollida de roba ha augmentat un 4% respecte a la roba recollida durant l'any 2018. Si parlem en quilos de roba recollida, durant el 2019 s'ha arribat als 53,184 kq.

Tot i això, aquesta no és la única bona notícia que cal destacar, ja que també s'ha pogut realitzar un itinerari d'inserció a una persona que estava en risc d'exclusió i que estava derivada dels Serveis Socials de l'Ajuntament.

Altres dades a destacar són els 12 kg de roba que s'han entregat a Serveis Socials i 3 persones del nostre municipi que s'han beneficiat dels cursos que es realitzen i que van adreçats a persones que tenen dificultats d'inserció laboral.

Tant des de Solidança com des del mateix Ajuntament, donem les gràcies a la ciutadania per la seva participació en la recollida selectiva que, sens dubte, contribueixen a fer crèixer aquests números.