Resultats del procés de votació per aprovar el projecte pel canvi de sentit de la UA Creu Aragall

El dia 3 de març va tenir lloc el procés de votació per part dels veïns/nes que integren la UA Creu Aragall per aprovar el projecte pel canvi de sentit d'alguns carrers de la urbanització.

Aquest projecte els va ser exposat a la convocatòria del dia 17 de febrer.

Els resultats de la votació van ser els següents:

Total de vots emesos: 99

D'aquest vots 54 són afirmatius, 43 negatius i 2 en blanc.