Renovacions de DNI

El proper dia 10 de març de 2020 la Policia Nacional vindrà a fer renovacions de DNI i el dia 13 de març de 2020 vindran a lliurar-los.

És necessari demanar cita prèvia clicant al següent enllaç: Renovació DNI

Aquest servei és prioritari per a persones que tenen dificultats per desplaçar-se, be per mobilitat personal o per manca de transport.

Que cal portar per fer la renovació? 1 fotografia, 12,00€, el DNI, i si es canvia el domicili també cal portar un volant de padró, que es pot demanar el mateix dia a l'OAC.

Per demanar cita en altres dates o per altres tràmits, us podeu dirigir directament a la Policia Nacional per demanar cita prèvia a una comissaria, trucant al 060 o al web, wwwcitapreviadnie.es .