Es detecten una seixantena de casos de frau a la xarxa d'aigua

El passat mes de juliol l'Ajuntament va començar, per primera vegada, una campanya per detectar fraus en el subministrament d'aigua potable en habitatges particulars. Aquesta campanya es va realitzar durant diverses setmanes a diferents punts del municipi amb un total de 1.331 inspeccions en comptadors d'habitatges. El resultat ha estat de 57 fraus detectats, el què representa un 4% del total d'inspeccions. Tal i com marca el reglament per aquests fraus, s'ha eliminat el frau, s'ha determinat l'import defraudat i les persones responsables estan rebent les cartes i factures compensatòries corresponents. Donat l'alt nombre de fraus detectats, des de l'Ajuntament s'ha decidit fer una campanya anual de detecció de fraus en diferents zones del municipi, seguint el mateix procediment.

La campanya de fraus va ser una decisió degut al baix rendiment de la xarxa que a inicis del 2019 se situava en un 54%, el què suposa el municipi de l'AMB amb un rendiment més baix. L'Ajuntament ha considerat com una de les prioritats a nivell de  gestió de l'aigua, augmentar exponencialment el rendiment de la xarxa per dues raons principals. En primer lloc per una qüestió ambiental. En un clima cada cop més sec com el mediterrani, és inconcebible que gairebé la meitat d'aigua que es compra al municipi no arribi a l'aixeta dels habitatges o no passi pel control tarifari de l'estalvi d'aigua. En segon lloc, per una qüestió tarifària. Segons l'Observatori del preu de l'aigua del 2018, Corbera és el 5è poble de tota Catalunya on més alta és la tarifa de subministrament, amb un preu de 2,445 euros el metre cúbic. Una de les causes d'aquest preu és el baix rendiment de la xarxa, ja que l'aigua que comprem és gairebé el doble de l'aigua que consumim. Així doncs, el frau en habitatges repercuteix directament en aquesta elevada tarifa.