Es detecten bases de contenidors on es deixa pinso pels senglars

En els darrers dies s'ha detectat pinso i menjar al costat d'algunes bases de contenidors (com es veu a la fotografia, de la base del C/Eucaliptus). Aquest fet a part d'estar totalment prohibit, facilita que els animals salvatges, especialment els porcs senglars, s'apropin a les zones de contenidors provocant les molèsties i situacions de bolcatge de contenidors i problemàtiques d'higiene que se'n deriven.

Recordem que donar menjar o alimentar a la fauna salvatge és totalment contraproduent ja que s'alteren les seves pautes de comportament natural i aquests animals salvatges (com els senglars) relacionen la presència de persones amb una oferta d'aliment fàcil.