Corbera sol·licita un Pla Educatiu d’Entorn a la Generalitat

L'Ajuntament es reuneix amb el Departament d'Educació de la Generalitat per valorar el que suposaria comptar amb aquest Pla al municipi.

La reunió va tenir lloc el passat divendres a les dependències municipals amb la presència de l'alcaldessa Montserrat Febrero, el regidor d'Educació, Albert Cañellas; el director dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, Francesc Ballester; la directora adjunta, Carme Ortonobes; l'inspector de la zona de Corbera, Daniel Arroyo i la coordinadora LIC, Rosa Maria Pujol.

Els Plans Educatius d'Entorn, són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats educatives dels joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida d'infants i joves. Aquests plans s'adrecen a tot l'alumnat i a la comunitat educativa, però amb especial sensibilitat cap als sectors més desfavorits.

A la reunió es va parlar de què significaria per Corbera poder comptar amb aquest Pla. En paraules del regidor Albert Canyellas, «s'obre una gran oportunitat per ordenar i posar en xarxa els diversos serveis i agents educatius que hi ha al municipi; tant els que depenen de la Generalitat (escoles i instituts), els municipals i les entitats; tant en l'àmbit de l'educació formal com la no formal. També caldrà detectar de forma col·lectiva les necessitats no ateses i decidir com fer-hi front.»

Ara cal sol·licitar formalment aquest Pla per part de l'Ajuntament.