Conèixer millor les colònies de gats

El passat 28 de febrer es van reunir els tècnics de diferents municipis, entre ells el de Corbera de Llobregat, per tal d'assistir a la Jornada de colònies de gats que va tenir lloc a l'Ajuntament de Martorell.

L'objectiu de la jornada fou el d'intercanviar coneixements entre el personal tècnic assistent a l'acte i el d'aprofundir en coneixements relacionats amb la matèria, com les malalties transmissibles dels gats de carrer. En aquest sentit es van donar a conèixer les malalties més comunes i de quina manera es poden transmetre.

També es va destacar la importància del paper que hi juguen els Agents Cívics (com ara els de Vic) en la gestió d'aquestes colònies de gats.

L'acte va finalitzar amb les intervencions dels Ajuntament de Vic, Barberà del Vallès i Rubí, i seguidament es va realitzar un torn obert de preguntes entre els assistents.