Tall de circulació a la Pça. Països Catalans

Dijous 5 de març, no es podrà circular per la plaça dels Països Catalans a partir de les 9:30h i fins aproximadament a les 14:30h.

La circulació quedarà restringida degut a unes feines de sondejos i georadar per inspeccionar aquesta zona del municipi. Arrel de l'esvoranc que es va produir durant el temporal Glòria i després de fer la renovació del clavegueram pertinent, es van detectar petites esquerdes a la vorera i esvorancs al voltant.

Això ha fet que s'hagi decidit fer un estudi més acurat de la zona per determinar si s'han de fer noves actuacions al subsòl de la plaça.