La importància de fer un bon ús dels contenidors

L'any 2019 a Corbera es va detectar que el 18,5% de la recollida de paper i cartró eren impropis d'aquesta fracció, és a dir residus que no haurien d'anar al contenidor blau. Aquesta situació, a part de ser perjudicial pels objectius de reciclatge comuns, té conseqüències econòmiques directes ja que a partir de l'1 de gener del 2020 no rebrem ingressos pel reciclatge d'aquesta fracció. A més, des de la planta de tractament ja s'ha avisat a l'Ajuntament que no si el percentatge segueix creixent, no acceptaran el material de paper i cartró.

És per això que recordem a tota la població que fa mal ús d'aquests contenidors de la importància de separar bé els residus que es generen i d'evitar abocar qualsevol tipus de residu que no vagi al seu contenidor específic. Tal i com es veu a les fotografies, al contenidor blau només es pot llençar paper i cartró i els seus derivats. Evidentment, les fustes no s'hi poden dipositar i s'han de portar a la deixalleria. També recordar que els envasos (sobretot els tetrabricks) han d'anar al contenidor gris de la fracció inorgànica, ja que a Corbera tenim el model de recollida de residu mínim i no hi ha contenidor groc. Agraïm la vostra col·laboració.