Es tanquen les fonts públiques com a mesura preventiva

El consum d'aigua de l'aixeta no suposa cap risc per la salut.  

D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut i altres organismes internacionals de referència, el coronavirus causant de la COVID-19 és un virus amb un embolcall constituït per una fràgil membrana externa. Generalment, els virus amb embolcall són menys estables en l'entorn i són més susceptibles a oxidants, com el clor. Els coronavirus són un tipus de virus particularment susceptibles als mètodes convencionals de tractament i desinfecció de l'aigua. No són necessaris tractaments addicionals. El virus SARS-CoV-2 no s'ha detectat en subministraments d'aigua potable i, en base al coneixement científic actual, el risc per als subministraments d'aigua és baix. 


Però en el cas de les fonts públiques, on la ciutadania s'hi acosta per beure o per omplir ampolles i garrafes, hi un risc evident.  Sanitat s'ha dirigit als professionals amb un seguit de consells i indicacions on destaca "Pel que fa a les fonts públiques, atès que són instal·lacions on pot haver més contacte amb les mans o la boca, es recomana indicar que no s'utilitzin mentre duri aquesta crisi sanitària, o, en els casos que sigui possible, deixar-les sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi l'accés. Cal recordar que, abans que es tornin a posar en funcionament, cal fer una neteja i desinfecció de la instal·lació seguint el procediment habitual davant d'aturades".


És per això que a partir d'avui dimecres 25 de març, es procedirà al tancament de totes les fonts públiques de Corbera durant un temps indefinit i es garantirà la seva completa neteja i desinfecció abans de tornar-les a obrir.