Ratificació de Decret 2020/544 i suspensió d’execució de contracte

La Junta de Govern Local, reunida avui dilluns 20 de març, ha resolt suspendre l'execució de tot un seguit de contractes fins que s'ordeni l'aixecament de la suspensió.  L’Ajuntament notificarà aquesta resolució a les empreses adjudicatàries afectades.

D’altra banda, durant la reunió de Coordinació posterior a la Junta de Govern Local, l'equip de govern ha decidit avaluar les partides del pressupost de despeses per destinar-les a ajuts socials, ajuts per a autonoms, comercos i empreses així com indemnitzacions a empreses proveïdores.

Recursos relacionats