Aplicació del nou decret de l'estat d'alarma en els serveis públics

Arrel de l'entrada en vigor del nou decret de l'estat d'alarma, des d'avui deixen de funcionar alguns dels serveis públics que venien operant fins el dia d'avui. 

Així doncs el servei de manteniment de franges contra incendis forestals, el servei de manteniment de la jardineria municipal i les obres de millora dels camins de prevenció d'incendis queden aturats, com a mínim fins el 9 d'abril.

La brigada forestal i la brigada municipal també aturen els seus serveis i només s'actuarà en cas d'urgència.

Pel què fa al manteniment de l'enllumenat públic i del clavegueram només s'actuarà en cas d'urgència, com es venia fent fins ara. 

El servei de manteniment d'abastament d'aigua potable segueix treballant amb normalitat, però amb serveis mínims, com fins ara. 

El servei de recollida d'escombraries segueix treballant amb normalitat.

Pel què fa a la Deixalleria municipal, romandrà tancada al públic en general. Únicament estarà operativa pel servei de recollida d'escombraries i pels comerços i residències que hagin d'utilitzar-la.

La resta de serveis i obres segueixen aturades fins a nou avís.