Informació d'interès en cas de defunció

Us detallem un seguit d'informacions en cas de defunció en aquesta època d'alarma conseqüència del COVID-19. 

1. Us han d'entregar tres còpies del "certificat de defunció". Aquest document el fa el metge que certifica la mort. Aquest és un acte i un document gratuït. No us el poden cobrar. 

2. Recordem que durant el temps que durin les defuncions ocasionades per la COVID-19, queden suspeses les vetlles i cerimònies, civils o religioses i per tant no us poden cobrar per aquests conceptes. 

3. Segons l'ordre del Ministeri espanyol de Sanitat (BOE del 22 de març de 2020) els enterraments es poden fer sense que calgui esperar les 24 hores que abans eren preceptives. 

4. En cas de defunció per la Covid-19 no s'ha de fer la tanatoestètica (condicionament del difunt). Aquest concepte tampoc us el poden cobrar. 

5. Per la mateixa ordre ministerial, els difunts per Covid-19 han de ser posats al fèretre dins una bossa hermètica (un preu que no supera els 100 euros) abans del seu enterrament. No cal cap tipus de taüt especial, només el què la família escolleixi. 

L'Ajuntament de Corbera, seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat, ha fixat un preu màxim per un enterrament essencial de 1.800 euros i de 1.121 euros en cas d'incineració. Tot i així, recordem que es poden demanar reduccions del 50 o el 100% de les tarifes, previ informe de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament en cas de dificultat econòmiques.