Ajuts del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, destinats a persones treballadores en règim d’autònoms

A partir d'avui dilluns, 6 d'abril, ja es podrà sol·licitar l'ajut extraordinari del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a les persones treballadores autònomes que s'han vist afectats econòmicament per la crisi sanitària de la Covid-19.  

Es tracta d'un ajut econòmic de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes -persona física- que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes de la Covid-19 en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.


El Departament destinarà a aquest ajut 7,5 milions d'euros, s'atorgarà pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària i preveu que beneficiï més de 4.000 persones treballadores autònomes.

Descripció dels ajuts i requisits per a optar-hi

  • Ajut de fins a 2.000€, amb l'objectiu de garantir un salari del mes de març de 950€
  • Limitat als autònoms com a persones físiques, donats d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que hagin vist suspesa la seva activitat arran del decret de l'estat d'alarma
  • Per optar-hi cal que el resultat econòmic del mes de març del 2020 hagi estat inferior a 950€ i haver tingut una reducció mínima del 35% dels ingressos en relació al mes de març del 2019
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 25.000€
  • El termini de presentació de sol·licituds s'inicia dilluns 6 d'abril i s'estendrà fins a esgotar el crèdit pressupostari. S'ha de tramitar via telemàtica, amb certificat digital. En cas de no disposar-ne, es podrà fer també amb l'idCAT Mòbil https://idcatmobil.seu.cat/
  • Les resolucions seran per ordre d'entrada, fins a esgotar la partida prevista de 7,5 milions/€
  • El tràmit no requereix adjuntar cap documentació justificativa d'ingressos ni despeses, només una declaració responsable
  • El termini màxim de resolució serà el 5 de juny, s'abonarà en un únic pagament. L'administració podrà requerir documentació justificativa fins al 31 de desembre del 2020


Lloc web del Departament de Treball per efectuar els tràmits


Resum ampliat Pimec